ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา
สืบสานประเพณีโดยนำนักเรียนถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนที่วัดคลองยาง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1

11

10

9

8

 

6

5

4

3

2

ติดต่อ สพป.สก.1