“พิธีไหว้ครู 62” รร.บ้านคลองสิบสาม

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 

 

Message us