การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SK1 Big data

วันที่  20 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. นายเรือง จันทพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ Big data และทิศทางการพัฒนาระบบข้อมูล Big data ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบ SK1 Big data ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา