กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิวันพระ

โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิวันพระ ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักมีสมาธิ จิตใจสงบ

Message us