เลือกตั้งประธานนักเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางประชาธิปไตย

ติดต่อเรา