พิธีไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2526 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูและเป็นสิริมงคลกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

ติดต่อเรา