การประกาศเจตจำนงสุจริต และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมทั้งเป็นประธานการกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ติดต่อเรา