ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา