ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 62 รร.บ้านคลองสิบสาม

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

 

ติดต่อเรา