ไหว้ครู VS เลือกตั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  โรงเรียนบ้านวังวน จัดพิธีไหว้ครู และเลืิิอกตั้ง

ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  โดยท่าน ผอ.จรินทร์  ถาวรสิน เป็นประธาน

 

 

 

 

ติดต่อเรา