ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562

สพป.สระแก้วเขต 1 ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (แต่งกายชุดเครื่องแบบข้ราชการ)

ติดต่อเรา