การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ในระดับสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ในระดับสถานศึกษา ได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/councilform62  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หนังสือแจ้งโรงเรียน

ติดต่อเรา