กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

            โดยมีกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระปุกออมสิน และมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( The voice Kids Coop 2019 )

ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกระสัง )

ติดต่อเรา