คุณหมอจากสถานีอนามัยคลองตาสูตรมาตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4 มิถุนายน 2562