“วันสิ่งแวดล้อมโลก 62” รร.บ้านคลองสิบสาม

25 ครั้งที่เปิดอ่าน

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เนื่องใน”วันสิ่งแวดล้อมโลก” วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี