ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

สถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนา พวงจันทึก เลขานุการคณะทำงาน โทร 08-1933-7710

ดาวโหลดไฟล์ pdf.

อบรมคุณธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา