แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์รื่อง แบบสำรวจคณิตศาสตร์ ป.1-6

ด่วน…“แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ทีระบบคาวด์กลางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่อง แบบสำรวจคณิตศาสตร์ ป.1-6 ” โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา