แห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดหนองหว้า วัดลานไผ่ วัดป่าดู่ภาวนา

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9

ติดต่อ สพป.สก.1