ศิษย์เก่ากลุ่มวัยรุ่นสระแก้ว Racing Team มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน ณ ลานเสาธง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562