แห่เทียนเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ณ วัดประชาสามัคคี  (หนองนกเขา)  ในวันที่  10  กรกฎาคม 2557

10_1  10_210_3