รับมอบอุปกรณ์กีฬา

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูรับบริจาคอุปกรณ์กีฬา จาก
คุณครูบุญเรียน สีดาบุตร
คุณณิชากร นิลฉวี
คุณอรวรรณ ศุกรโยธิน
ร้านศรีทองการเกษตร
น้องนาโน น้องนานา
คุณวุฒิพร ต่อโชติ
เพื่อให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ฝึกทักษะ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาในอนาคต
ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562ณ อาคารโดม ร.ร.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อเรา