พิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อเรา