ทำบุญตักบาตร ครบรอบ39ปีโรงเรียน

เมื่อวันที่31พฤษภาคม2562 นำโดยนายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนบ้านวังแดง ครบรอบ39ปี ณ โรงเรียนบ้านวังแดง

ติดต่อเรา