ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และขอความร่วมมือโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากผลการประกวดเป็นเช่นใดให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วย

1งานวันออมแห่งชาติ-ผสาน

ติดต่อเรา