ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดส่งรูปถ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ประจำปี 2562

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดส่งรูปถ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กำหนดรูปแบบการแต่งกาย คือ “ชุดเครื่องแบบปกติขาว-หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป” 

ส่งรูปภาพได้ที่นี่

ติดต่อเรา