พิธีรับมอบเรือนพยาบาล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคลองนางาม คณะเด็กวัด 24 จิตอาสา มอบเรือนพยาบาล ให้โรงเรียนบ้านนคลองนางาม

Message us