ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังวน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

และประชุมผู้ปกครองนักเรียนรายชั้นเรียน (Classroom meeting)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดย นายจรินทร์  ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน เป็นประธาน

 

ติดต่อเรา