ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นำโดยนายเพลิน  พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง และคณะครู

ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน, อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง

ติดต่อเรา