ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพีระ  สวัสดิ์ลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน, อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

            

      

ติดต่อเรา