ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562 รร.บ้านคลองสิบสาม

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 

Message us