ประชุมผู้ปกครองนักเรียน62

ด้วยโรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจก่อนการเรียนการสอนพร้อมแจกค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านซับมะนาว นำโดยผู้อำนวยการนายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ติดต่อเรา