ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ต่อนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา