จิตอาสา….โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขร่วมกันปรับภูมิทัศน์ก่อนเปิดเทอม

จิตอาสา….ท่านผอ.จิรภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข กรรมการสถานศึกษาและคณะครูช่วยกันปรับภูมิทัศน์

เตรียมเปิดเรียน

ติดต่อเรา