จิตอาสา….โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขร่วมกันปรับภูมิทัศน์ก่อนเปิดเทอม

25 ครั้งที่เปิดอ่าน

จิตอาสา….ท่านผอ.จิรภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข กรรมการสถานศึกษาและคณะครูช่วยกันปรับภูมิทัศน์

เตรียมเปิดเรียน