การประชุมคอนเฟอเรนส์ รับนโยบายเพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. และข้อราชการสำคัญ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา