แก้ไข ด่วน!! ส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประเด็นที่ 1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (ตามแบบ) 2,000 บาท

1) รายงานแล้ว – ยังไม่ส่งเอกสารเบิก 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์)

 • โรงเรียนบ้านบะขมิ้น

 • โรงเรียนบ้านวังบูรพา

 • โรงเรียนบ้านภูเงิน

 • โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

2) ยังไม่รายงานและยังไม่ส่งเอกสารเบิก จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

 • โรงเรียนบ้านด่าน

 • โรงเรียนบ้านท่ากะบาก

 • โรงเรียนทุ่งพระ

 • โรงเรียนบ้านคลองทราย

 • โรงเรียนบ้านหนองไทร

 • โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

 • โรงเรียนวนาสงเคาระห์

 • โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

 • โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

 • โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

 • โรงเรียนบ้านเนินสายฝน

 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

 • โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

 • โรงเรียนวัดเกศแก้ว

 • โรงเรียนทับทิมสยาม 05

 • โรงเรียนบ้านวังยาง

 • โรงเรียนบ้านวังวน

 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

“ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานและเบิกจ่าย ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยด่วน”

 

 

ติดต่อเรา