ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมและใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา  โดยสามารถเลือกช่องทางตอบแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดแบบสอบถาม

 

ติดต่อเรา