แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรอกข้อมูล schoolmis

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรอกข้อมูล schoolmis จะปิดระบบวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้
1.โรงดรียนบ้านลุงพูล
2.โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
3.โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
4.โรงเรียนบ้านทับทิมสยาม
5.โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
6.โรงเรียนธรรมยานประยุต
7.โรงเรียนบ้านคลองบุหรี
8.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)
9.โรงเรียนบ้านวังยาง
10.โรงเรียนบ้านหินกอง
11.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
12.โรงเรียนวัดเกศแก้ว
13.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
14.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
15.โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
16.โรงเรียนบ้านคลองอุดม
17.โรงเรียนบ้านวังสำลี
18.โรงเรียนบ้านไพรจิตวิทยา
19.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
20.โรงเรียนบ้านวังจั่น
21.โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
22.โรงเรียนบ้านห้วย

ติดต่อเรา