รายงานผลการดำเนินการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (CITIZEN Info) ของ สพท. และโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโห้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินการปักหมุดการให้บริหารหน่วยงานภาครัฐ  (CITIZEN  Info)  ภายในวันที่  23  เมษายน  2562 โดยด่วน

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลกรายงานผลการดำเนินปักหมุด

ติดต่อเรา