ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬา รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนที่ได้โควตศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 /2562

โรงเรียนกีฬาต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา