จัดส่งรายงานระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

161 ครั้งที่เปิดอ่าน

ตามหนังสืออ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :