ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “สงกรานต์สีขาว”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วีถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” และเผยแพร่อินโฟกราฟิก “สงกรานต์สีขาว” มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบทั่วกัน

แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ติดต่อเรา