กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อให้บุคลากร และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกิจกรรมรดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา