พิธียกเสาเอก อาคาร SK1 OSS Center

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.29 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทำพิธียกเสาเอก อาคาร SK1 OSS Center เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา