การรายงานผลการรับนักเรียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบรายงานการรับนักเรียน https://admission.bopp-obec.info/login.php หรือแสกน QR Code ด้านล่าง โดยล๊อกอินเข้าระบบ ให้ใช้ Username และ password ที่ใช้ในปีการศึกษา 2561 (Username ใช้เลขประจำตัว 13 หลัก ของผู้รับผิดชอบ) ให้กำหนดจำนวนห้องเรียน ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามแผนการรับนักเรียนดังแนบ ส่วนจำนวนนักเรียนที่สมัคร/รับไว้ กรณียังไม่มีนักเรียนมาสมัครในชั้นเรียนใด ให้ลงจำนวน เป็น 0 ซึ่งสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากลิงค์ https://admission.bopp-obec.info/login.php กรณีมีข้อส่งสัย ติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 0898830947

แผนรับนักเรียน 2562

ติดต่อเรา