เก็บตก ปัจฉิมฯ ร.ร.บ้านท่าตาสี

95 ครั้งที่เปิดอ่าน

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และคณะครู

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ในวันอังคารที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2562