เปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมการใช้ SK1 Cloud Computing office ระยะที่ 3

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมการใช้ SK1 Cloud Computing office ระยะที่ 3 ให้กับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการใช้ Cloud ในการบริหารจัดการงานในสำนักงานเต็มรูปแบบ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา