แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่  9-11  พฤษภาคม 2557 ที่ กทม. และระหว่างวันที่  12-14 พฤษภาคม 2557

ที่  นครนายก  ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้แล้ววันที่  9 กรกฎาคม 2557   รายชื่อตามเอกสารที่แนบ   5

ติดต่อเรา