ค่ายวิทย์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดเข้าค่ายวิทย์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม  2557 โดยวิทยากรจากกลุ่ม NGO มาช่วยจัดทำค่ายให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซึ่งการจัดทำค่ายในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความสุข จากการเข้าค่ายเป็นอย่างมาก

DSC_0478_resize_resize IMG_0552_resize_resize DSC_0050_resize_resize IMG_0306_resize_resize IMG_0228_resize_resize IMG_0323_resize_resize IMG_0476_resize_resize IMG_0331_resize_resize IMG_0556_resize_resize DSC_0245_resize_resize DSC_0171_resize_resize DSC_0040_resize_resize DSC_0450_resize_resize DSC_0361_resize_resize DSC_0009_resize_resize IMG_0533_resize_resize DSC_0362_resize_resize DSC_0299_resize_resize DSC_0298_resize_resize IMG_0464_resize_resize DSC_0083_resize_resize

ติดต่อ สพป.สก.1