congratulations🎓🎉

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแยกร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

ติดต่อเรา