แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

ตามมติ ครม. แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมงาน และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ จึงมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

ติดต่อเรา